บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(3)-1/2551-นนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตกาว

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน หมู่ 14

ซอย  ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 04803

จำพวก: 3

แรงม้า: 847.7 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 94 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 27/06/2008

วันหมดอายุ: 31/12/2012

วันเริ่มดำเนินการ: 23/09/2008

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 999/9 หมู่ 

ซอย อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนน พระราม 1

ตำบล ปทุมวัน อำเภอ ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 30110

พื้นที่โรงงาน: 8176 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด: