บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-1/2540-ญบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 341 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 35221 670-7

 

ประเภท: 05301

จำพวก: 3

แรงม้า: 1439.58 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 89644000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 80 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 2/01/2002

วันหมดอายุ: 31/12/1949

วันเริ่มดำเนินการ: 15/01/1998

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 341 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 35221 670-7

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22210

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด: