บริษัท เอ็ม.เอช.อี-ดีเมติกส์ อินดัสตรีส์ (ที) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอ็ม.เอช.อี-ดีเมติกส์ อินดัสตรีส์ (ที) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เอช.อี-ดีเมติกส์ อินดัสตรีส์ (ที) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม.เอช.อี-ดีเมติกส์ อินดัสตรีส์ (ที) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.70-1/2541-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครน

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 23/110-113อาคารสรชัยชั้น25-28 หมู่ 

ซอย สุขุมวิท63 ถนน บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57

ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี

ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07000

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 29/09/1998

วันหมดอายุ: 31/12/2002

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 23/110-113อาคารสรชัยชั้น25-28 หมู่ 

ซอย สุขุมวิท63 ถนน ถ.สุขุมวิท

ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ คลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 027143838

ทะเบียนนิติฯ: 105517000907

รหัสกิจกรรม: 28160

พื้นที่โรงงาน: 13719 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 13719 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอ็ม.เอช.อี-ดีเมติกส์ อินดัสตรีส์ (ที) จำกัด: