บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-2/2536-นอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับกายและเจียระไนเพชรพลอย

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 47/1 นิคมฯอัญธานี หมู่ 

ซอย – ถนน สุขาภิบาล 2

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 727-150-9

 

ประเภท: 08401

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 43080000 บาท

ค่าอาคาร: 12300000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 5700000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 14000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 2 คน

คนงานชาย: 55 คน

ช่างฝีมือหญิง: 8 คน

คนงานหญิง: 11 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 4 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 2 คน

วันที่ใบอนุญาต: 19/05/1993

วันหมดอายุ: 31/12/2007

วันเริ่มดำเนินการ: 10/10/2003

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 47/1 นิคมฯอัญธานี หมู่ 

ซอย – ถนน สุขาภิบาล 2

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 727-150-9

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 32120

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 3420 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด: