บริษัท เอ็ม.เค.ที. แม็กเนติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เอ็ม.เค.ที. แม็กเนติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม.เค.ที. แม็กเนติก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม.เค.ที. แม็กเนติก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.73-1/2553-นนช.

ประกอบกิจการ: ประกอบเครื่องมือ เครื่องใช้จากแม่เหล็กถาวร แม่เหล็กไฟฟ้า

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 111 หมู่ 

ซอย เสรีไทย 58 ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07300

จำพวก: 3

แรงม้า: 201 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 33 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 9/09/2013

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 111 หมู่ 

ซอย เสรีไทย 58 ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 27902

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอ็ม.เค.ที. แม็กเนติก จำกัด: