บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(2)-1/2550-นนต.

ประกอบกิจการ: คอยด์ชุบกัลวาไนซ์ โครงยึดฝ้าเพดาน นั่งร้าน ท่อเหล็ก เหล็กโครงหลังคา แปเหล็กโครงหลังคา) ทำภาชนะบรรจุเครื่องมือหรือเครื่องใช้จากไม้และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและบรรจุสินค้าทั่วไป

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ E1-13 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06302

จำพวก: 3

แรงม้า: 285 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 28/07/2010

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ E1-13 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25111

พื้นที่โรงงาน: 6400 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอ็ม ที ซี ดับเบิ้ลยู จำกัด: