บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.86-1/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตไม้กอล์ฟและหัวไม้กอล์ฟ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08600

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 23000000 บาท

ค่าอาคาร: 82290000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 160000000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 390000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 8 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 16 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 29/01/2002

วันหมดอายุ: 28/01/2005

วันเริ่มดำเนินการ: 6/03/2002

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 211 หมู่ 4

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: –

ทะเบียนนิติฯ: 105532037808

รหัสกิจกรรม: 32309

พื้นที่โรงงาน: 414 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 414 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด: