บริษัท เอ็นเค-แอ๊กซิส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอ็นเค-แอ๊กซิส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็นเค-แอ๊กซิส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็นเค-แอ๊กซิส (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.40(2)-3/2547-ญอบ.

ประกอบกิจการ: วัสดุกันกระแทกที่ทำจากกระดาษ กระดาษแข็ง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 107/15 หมู่ 4

ซอย  ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 0 3895 5451

 

ประเภท: 04002

จำพวก: 3

แรงม้า: 80.19 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 29000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 14 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 17/07/2001

วันหมดอายุ: 31/12/1948

วันเริ่มดำเนินการ: 10/05/2002

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 107/15 หมู่ 

ซอย  ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 0 3895 5451

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 17011

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอ็นเค-แอ๊กซิส (ประเทศไทย) จำกัด: