บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-12/2557-ญรบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ทุกชนิด(กำลังการผลิต85.89ตัน/วัน)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล ดอนทราย อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 23/12/2014

วันหมดอายุ: 31/12/2018

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/880นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 1

ซอย – ถนน –

ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 038-185088

ทะเบียนนิติฯ: 205557035573

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 36990 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 36990 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอแอนด์เอ็ม แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด: