บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-1/2550-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตบรรจุภัณฑ์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่ –

ซอย – ถนน ทางหลวง331กิโลเมตร91-92

ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 5304

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 27/09/2007

วันหมดอายุ: 31/12/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 1717-1723 หมู่ –

ซอย – ถนน อ่อนนุช

ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 023317301-9

ทะเบียนนิติฯ: 105516009943

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 13772 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 13772 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด: