บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.27(6)-1/2554-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนกันเสียงที่ทำมาจากเส้นใย(FELTSHEET),แผ่นยาง(RUBBERSHEET),แผ่นพลาสติก(PVCSHEET),แผ่นไม้อัด(WOODBOARDSHEET)สำหรับใช้ในรถยนต์เครื่องปรับอากาศและอุตสาหกรรมอื่นๆ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์: 023022300

 

ประเภท: 02706

จำพวก: 3

แรงม้า: 531.48 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 21507000 บาท

ค่าอาคาร: 26479000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 46107000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 20982000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 4 คน

คนงานชาย: 10 คน

ช่างฝีมือหญิง: 4 คน

คนงานหญิง: 5 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 1 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 1 คน

วันที่ใบอนุญาต: 28/10/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2015

วันเริ่มดำเนินการ: 10/09/2013

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 152 หมู่ 5

ซอย – ถนน –

ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 038575139

ทะเบียนนิติฯ: 245554001490

รหัสกิจกรรม: 22299

พื้นที่โรงงาน: 16386 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 16386 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: