บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.10(3)-1/2539-ญนล.

ประกอบกิจการ: ผลิตปอเปี้ยะสดแช่แข็ง ซาโมซ่าแช่แข็ง แผ่นปอเปี้ยะแช่แข็ง เส้นมักโรนี ผลิตภัณฑ์แป้งสาลี ไอซิ่ง ผงฟู สีผสมอาหาร อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งชนิดบรรจุกล่องและถุง และอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่เย็น เช่น อาหารคาว ของหวาน ซอสปรุงรส เครื่องแกง และน้ำจิ้มต่างๆ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 65/4-5 หมู่ 4

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 01003

จำพวก: 3

แรงม้า: 738.24 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 27/03/2002

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 457-457/6 หมู่ 

ซอย สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนน สุขุมวิท

ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 10743

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน):