บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-6/2556-ญหบ.

ประกอบกิจการ: คลังสินค้าของบริษัทเอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย)จำกัด,ผลิตกระบอกลม

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 112 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06413

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 25/06/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 134/6 หมู่ 5

ซอย  ถนน ติวานนท์

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 02-963-7099

ทะเบียนนิติฯ: 105537125772

รหัสกิจกรรม: 28221

พื้นที่โรงงาน: 113091 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 113091 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด: