บริษัท เอสอีไอ ไทย อีเล็คทริค คอนดัคเตอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอสอีไอ ไทย อีเล็คทริค คอนดัคเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสอีไอ ไทย อีเล็คทริค คอนดัคเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอสอีไอ ไทย อีเล็คทริค คอนดัคเตอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(5)-1/2556-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตลวดทองแดงและลวดทองแดงผสมอัลลอยด์ ลวดอลูมิเนียม ลวดอลูมิเนียมผสมอัลลอยด์ อลูมิเนียมเส้น และอลูมิเนียมอัลลอยด์เส้น และผลิตสายไฟอลูมิเนียมสำหรับรถยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 7/414 หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06405

จำพวก: 3

แรงม้า: 10994.15 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 78 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 3/09/2014

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 7/414 หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26109

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอสอีไอ ไทย อีเล็คทริค คอนดัคเตอร์ จำกัด: