บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.2(5)-1/2550-นนค.

ประกอบกิจการ: ปรับปรุงคุณภาพข้าว เก็บรักษาข้าว แลแบ่งบรรจุข้าว เพื่อการส่งออก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 18 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค

สระบุรี 18230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 00205

จำพวก: 3

แรงม้า: 90 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 15/12/2011

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ หมู่ 

ซอย  ถนน เพลินจิต

ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28250

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด: