บริษัท เอฟ.ที.เอ็น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท เอฟ.ที.เอ็น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอฟ.ที.เอ็น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอฟ.ที.เอ็น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.69-3/2540-ญสร.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ (COIL SPRINGS, FLAT SPRINGS,MOUNTING GOLFERS) ผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, การชุบเคลือบผิวโลหะและพลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 112 หมู่ 4

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 0 3536 0133

 

ประเภท: 06900

จำพวก: 3

แรงม้า: 558.45 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 214318000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 166 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 26/12/2001

วันหมดอายุ: 31/12/1949

วันเริ่มดำเนินการ: 28/06/1997

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 112 หมู่ 

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 0 3536 0133

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28170

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอฟ.ที.เอ็น จำกัด: