บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-14/2535-ญบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นพิมพ์แผงวงจรไฟฟ้า

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 139/2 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3525 8222

 

ประเภท: 07200

จำพวก: 3

แรงม้า: 12558.78 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 850 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 17/12/2004

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 139/2 นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3525 8222

ทะเบียนนิติฯ: 135533000771

รหัสกิจกรรม: 26402

พื้นที่โรงงาน: 32000 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด: