บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-4/2553 นปท.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 789/145 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 038-296719-20

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 643 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 80 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 1/04/2011

วันหมดอายุ: 31/12/2015

วันเริ่มดำเนินการ: 13/10/2011

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 789/145 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 038-296719-20

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 64000 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ ศรีราชา จำกัด: