บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.73-1/2549-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตเซลส์แสงอาทิตย์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 7/242 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07300

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 18/05/2006

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 9/291 หมู่ 

ซอย อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนน รามคำแหง

ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 27902

พื้นที่โรงงาน: 24018 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด: