บริษัท เว็นท์ กรายน์ติ้ง เทคโนโลยี่ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เว็นท์ กรายน์ติ้ง เทคโนโลยี่ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เว็นท์ กรายน์ติ้ง เทคโนโลยี่ส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เว็นท์ กรายน์ติ้ง เทคโนโลยี่ส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(3)-1/2548-นอบ.

ประกอบกิจการ: เกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับ Gringding

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 109/21 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06703

จำพวก: 3

แรงม้า: 38.45 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 2/08/2010

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 109/21 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25922

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เว็นท์ กรายน์ติ้ง เทคโนโลยี่ส์ จำกัด: