บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.87(5)-1/2545-นนส.

ประกอบกิจการ: พิมพ์ฉลากและสติ๊กเกอร์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 39/73 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ 2

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08705

จำพวก: 3

แรงม้า: 585.43 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 130 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 19/08/2002

วันหมดอายุ: 31/12/2008

วันเริ่มดำเนินการ: 3/05/2004

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 10/106 หมู่ 

ซอย วัดหัวกระบือ ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล

ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25999

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด: