บริษัท เวิลด์ไวด์ ควอลิตี้ แมนูแฟคเจอเรอร์ส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เวิลด์ไวด์ ควอลิตี้ แมนูแฟคเจอเรอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เวิลด์ไวด์ ควอลิตี้ แมนูแฟคเจอเรอร์ส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เวิลด์ไวด์ ควอลิตี้ แมนูแฟคเจอเรอร์ส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.87(1)-4/2537-ญนล.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับเงิน ทอง และโลหะอื่นๆ ประกอบอัญมณี

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 116 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08701

จำพวก: 3

แรงม้า: 233.6 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 30/12/2008

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 116 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 32401

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เวิลด์ไวด์ ควอลิตี้ แมนูแฟคเจอเรอร์ส จำกัด: