บริษัท เวอร์ทิว เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เวอร์ทิว เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เวอร์ทิว เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เวอร์ทิว เทคโนโลยี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(7)-1/2555-นนล.

ประกอบกิจการ: นำเข้า-ส่งออกผลิตเครื่องจักรกล อะไหล่อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องตรึงใช้ยึดจับ เจาะวัตถุสำหรับกลึง หรืออุปกรณ์ชิ้นงานในระหว่างกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ แบบพิมพ์และปากกาจับวัตถุทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 327 หมู่ 

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06707

จำพวก: 3

แรงม้า: 753 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 22 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 20/03/2012

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 327 หมู่ 

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28240

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เวอร์ทิว เทคโนโลยี จำกัด: