บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.69-1/2539-ญบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนหัวอ่านคอมพิวเตอร์ (HEAD STACK ASSEMBLY)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 139/4 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06900

จำพวก: 3

แรงม้า: 1551.1 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 2294 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 3/07/2006

วันหมดอายุ: 31/12/2011

วันเริ่มดำเนินการ: 30/04/2007

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 140 หมู่ 

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28170

พื้นที่โรงงาน: 10832 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด: