บริษัท เลียร์ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เลียร์ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เลียร์ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เลียร์ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-33/2540-ญอบ.

ประกอบกิจการ: เบาะรถยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 64/3 หมู่

ซอย  ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 977994000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 115 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 22/01/2002

วันหมดอายุ: 31/12/1949

วันเริ่มดำเนินการ: 1/05/1998

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 64/3 หมู่ 

ซอย  ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 0 3895 4905-10

ทะเบียนนิติฯ: 105539119184

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เลียร์ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด: