บริษัท เรมินิซองซ์ มานูแฟคจู จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เรมินิซองซ์ มานูแฟคจู จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เรมินิซองซ์ มานูแฟคจู จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เรมินิซองซ์ มานูแฟคจู จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-1/2548-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับที่ทำจากเงิน ทองเหลือง หินสี และอัญมณี

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/144 หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08401

จำพวก: 3

แรงม้า: 85.9 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 5/10/2006

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/144 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 038-744240-2

ทะเบียนนิติฯ: 205548015221

รหัสกิจกรรม: 32120

พื้นที่โรงงาน: 1703 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เรมินิซองซ์ มานูแฟคจู จำกัด: