บริษัท เยอรมัน ไทย บอยเลอร์ แมนนิวแฟคเชอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เยอรมัน ไทย บอยเลอร์ แมนนิวแฟคเชอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เยอรมัน ไทย บอยเลอร์ แมนนิวแฟคเชอริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เยอรมัน ไทย บอยเลอร์ แมนนิวแฟคเชอริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.104-1/2537-นนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำ อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน และถังความร้อน

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 609นิคมฯบางพลี หมู่ 17

ซอย  ถนน เทพารักษ์

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 10400

จำพวก: 3

แรงม้า: 238.31 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 30000000 บาท

ค่าอาคาร: 30000000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 10300000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 26 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 19/05/1994

วันหมดอายุ: 31/12/1998

วันเริ่มดำเนินการ: 30/09/1994

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 79/7 หมู่ 

ซอย ผูกมิตร ถนน ศรีนครินทร์

ตำบล หนองบอน อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 3660400-4

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25130

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร:  ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เยอรมัน ไทย บอยเลอร์ แมนนิวแฟคเชอริ่ง จำกัด: