บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.61-1/2535-นนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 399  หมู่ 17

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์:   

 

ประเภท: 06100

จำพวก: 3

แรงม้า: 256.33 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 1/01/1992

วันหมดอายุ: 31/12/1999

วันเริ่มดำเนินการ: 8/07/1992

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 399  หมู่ 17

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 24109

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด: