บริษัท เมโทร แทน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เมโทร แทน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เมโทร แทน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เมโทร แทน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-3/2549-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อมหนัง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 822 หมู่ 4

ซอย 13 ถนน พัฒนา 1

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 04201

จำพวก: 3

แรงม้า: 30.5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 3/12/2007

วันหมดอายุ: 31/12/2011

วันเริ่มดำเนินการ: 15/12/2007

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 180/184 อาคารศรีกรุงวัฒนา หมู่ 

ซอย  ถนน ราชวงศ์

ตำบล จักรวรรดิ อำเภอ สัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 20210

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เมโทร แทน จำกัด: