บริษัท เมอร์รี่ อิเลคทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เมอร์รี่ อิเลคทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เมอร์รี่ อิเลคทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เมอร์รี่ อิเลคทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.69-2/2556-ญหบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์และเครื่องจักรอัตโนมัติ (ELECTRONICS PART AND AUTO MACHINE)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 500/127 หมู่ 3

ซอย  ถนน 

ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 20230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06900

จำพวก: 3

แรงม้า: 238 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 500 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 12/12/2013

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 213/2 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105531102584

รหัสกิจกรรม: 28170

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เมอร์รี่ อิเลคทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด: