บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-2/2557-นอต.

ประกอบกิจการ: การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05304

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 15/01/2014

วันหมดอายุ: 31/12/2018

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 35/54 หมู่ 12

ซอย  ถนน 

ตำบล คลองกุ่ม อำเภอ บึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 0909165604

ทะเบียนนิติฯ: 105556025311

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 5698 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 5698 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เฟล็กซ์พลาส จำกัด: