บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-1/2554-นปฉ.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายพลาสติกแพคเกจจิ้ง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน สายหนองค้อ-แหลมฉบัง

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05304

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 20/05/2011

วันหมดอายุ: 31/12/2015

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 11/84 หมู่ 3

ซอย ทวีรัตน์ ถนน กาญจนวนิช

ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 905546000041

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 5527 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 5527 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด: