บริษัท เฟลเวอร์พลัส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เฟลเวอร์พลัส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เฟลเวอร์พลัส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เฟลเวอร์พลัส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.13(2)-1/2551-นนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตสารปรุงแต่งอาหารและปรุงแต่งกลิ่นอาหาร

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 40/9 หมู่ 

ซอย นิคมฯ บางชัน ถนน เสรีไทย 85

ตำบล คันนายาว อำเภอ คันนายาว

กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 01302

จำพวก: 3

แรงม้า: 65.9 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 23 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 29/04/2008

วันหมดอายุ: 31/12/2012

วันเริ่มดำเนินการ: 1/05/2008

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 323 หมู่ 6

ซอย อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ ถนน วิภาวดีรังสิต

ตำบล ทุ่งสองห้อง อำเภอ หลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105541057018

รหัสกิจกรรม: 10774

พื้นที่โรงงาน: 2005 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เฟลเวอร์พลัส จำกัด: