บริษัท เบียงจิ โค้ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เบียงจิ โค้ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เบียงจิ โค้ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เบียงจิ โค้ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(1)-1/2558-นอบ.

ประกอบกิจการ: ให้บริการเคลือบสีทำสีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 10001

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 27/04/2015

วันหมดอายุ: 31/12/2019

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 107/8 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 215558001362

รหัสกิจกรรม: 25921

พื้นที่โรงงาน: 1440 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 1440 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เบียงจิ โค้ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด: