บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.71-1/2534 นนน.

ประกอบกิจการ: อะไหล่,ชิ้นส่วน,อุปกรณ์ และจักรเย็บผ้า

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 79/1 หมู่ 4

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 11

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 0 5358 1343

 

ประเภท: 07100

จำพวก: 3

แรงม้า: 974.46 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 214600000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 391 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 29/02/2004

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 13/11/1991

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 79/1 หมู่ 

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 11

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 0 5358 1343

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 27101

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด: