บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.12(11)-2/2537-ญนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตไอศกรีม

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ ก.40 นิคมฯ บางชัน หมู่ 13

ซอย  ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 906-0201

 

ประเภท: 01211

จำพวก: 3

แรงม้า: 12812.69 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 84000000 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 26000000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 13 คน

คนงานชาย: 145 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 96 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 9/09/1994

วันหมดอายุ: 31/12/1999

วันเริ่มดำเนินการ: 1/03/1995

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ ก.40 หมู่ 

ซอย  ถนน สุขาภิบาล

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 10503

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด: