บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.28(1)-1/2550-นรบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนชุดชั้นในสตรี

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 155/29 หมู่ 4

ซอย  ถนน เพชรเกษม

ตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 02801

จำพวก: 3

แรงม้า: 77.84 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 35 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 9/10/2007

วันหมดอายุ: 31/12/2014

วันเริ่มดำเนินการ: 4/05/2010

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 155/29 หมู่ 

ซอย  ถนน เพชรเกษม

ตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 14111

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด: