บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-8/2542-ญบอ.

ประกอบกิจการ: การบรรจุสินค้า ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั๊มน้ำ พัดลม โดยไม่มีการผลิต

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 150 หมู่ 16

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล บางกระสั้น อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3522 1257

 

ประเภท: 09101

จำพวก: 3

แรงม้า: 22.24 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 26939000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 6 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 17/09/1999

วันหมดอายุ: 31/12/1946

วันเริ่มดำเนินการ: 15/08/2003

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 150 หมู่ 

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล บางกระสั้น อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3522 1257

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25941

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เทราล เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด: