บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.59-3/2557-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05900

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 1/07/2014

วันหมดอายุ: 31/12/2018

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 98 หมู่ 

ซอย  ถนน สาทรเหนือ

ตำบล สีลม อำเภอ บางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 745557000163

รหัสกิจกรรม: 24101

พื้นที่โรงงาน: 38420 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 38420 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด: