บริษัท เด-สเต-โค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท เด-สเต-โค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เด-สเต-โค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เด-สเต-โค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-2/2541-ญอบ.

ประกอบกิจการ: วาล์ว ท่อโลหะ และการขึ้นรูปหรือพิมพ์โลหะต่าง ๆ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 331/46 หมู่ 6

ซอย  ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 0 3834 5910

 

ประเภท: 06402

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 7/10/1998

วันหมดอายุ: 31/12/1945

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 331/46 หมู่ 

ซอย  ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 0 3834 5910

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28221

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เด-สเต-โค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด: