บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด – ภาคใต้

บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(1)-2/2545-ญนต.

ประกอบกิจการ: ถังโลหะขนาดไม่เกิน 200 ลิตร เพื่อบรรจุน้ำยางข้น

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน เพชรเกษม

ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06401

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 18/09/2002

วันหมดอายุ: 31/12/1949

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่  หมู่ 

ซอย  ถนน เพชรเกษม

ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25122

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เซ้าท์เกท อุตสาหกรรม จำกัด: