บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-7/2555-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/183 หมู่ 

ซอย  ถนน บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57

ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 038-458-272-4

 

ประเภท: 06413

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 28/08/2012

วันหมดอายุ: 30/06/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/183 หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 038-458272-4

ทะเบียนนิติฯ: 205553013478

รหัสกิจกรรม: 28221

พื้นที่โรงงาน: 4692 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 4692 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด: