บริษัท เซกิซุย ซิสเต็มบาธ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท เซกิซุย ซิสเต็มบาธ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เซกิซุย ซิสเต็มบาธ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เซกิซุย ซิสเต็มบาธ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.37-1/2555-นปท.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วนภายในบ้านและอาคาร ชุดประกอบห้องน้ำสำเร็จรูปและผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 178/2 หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 03700

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 12/12/2012

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 178/2 หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 16220

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เซกิซุย ซิสเต็มบาธ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด: