บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-10/2550-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตสายควบคุมในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน (Control Cables Bowden Cables) ซื้อมาขายไปเส้นลวด ลวดสลิง ลวดหุ้มพลาสติก ลวดหุ้มตะกั่ว ลวดหุ้มอลูมิเนียม อุปกรณ์ เครื่องมือและผลิตภํณฑ์อื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวข้องกับการผลิตสายควบคุม (Control Cables)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 177 หมู่ 7

ซอย  ถนน 

ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 305.4 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 44 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 13/01/2011

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 177 หมู่ 7

ซอย  ถนน 

ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เจ.ฮอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด: