บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(3)-1/2549-นรบ.

ประกอบกิจการ: ฟอกย้อมผ้า ทอผ้า

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 110 หมู่ 9

ซอย  ถนน 

ตำบล ดอนทราย อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 02203

จำพวก: 3

แรงม้า: 10522.39 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 25/01/2007

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 100 ชั้น 9 บี เจ.เพราทาวเวอร์ 1 หมู่ 

ซอย  ถนน นางลิ้นจี่

ตำบล ช่องนนทรี อำเภอ ยานนาวา

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 13131

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด: