บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-22/2540-ญอบ.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ (Power Steering System) และชิ้นส่วนอะไหล่ของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (DAMPER PULLEY และ STARTER CLUTCH)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 107 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 038-954315-19

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 7128.87 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 619277000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 98 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 4/12/2001

วันหมดอายุ: 31/12/1949

วันเริ่มดำเนินการ: 8/12/1997

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 107 หมู่ 

ซอย  ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 038-954315-19

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด: