บริษัท เจริญทรัพย์ ไอออนไวร์ แฟคทอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เจริญทรัพย์ ไอออนไวร์ แฟคทอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เจริญทรัพย์ ไอออนไวร์ แฟคทอรี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจริญทรัพย์ ไอออนไวร์ แฟคทอรี่ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(5)-5/2547-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์จากลวดเหล็ก, ผลิตตะปูคอนกรีต

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 657 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 2

ซอย 1 ถนน สุขุมวิท

ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06405

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 10/08/2004

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 657 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 

ซอย 1 ถนน สุขุมวิท

ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26109

พื้นที่โรงงาน: 7228 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เจริญทรัพย์ ไอออนไวร์ แฟคทอรี่ จำกัด: