บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-1/2550-ญนส.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 163 หมู่ 

ซอย – ถนน พระราม2

ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 034490554

 

ประเภท: 05301

จำพวก: 3

แรงม้า: 3308.51 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 32000000 บาท

ค่าอาคาร: 57000000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 49000000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 18000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 25 คน

คนงานชาย: 90 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 2 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 5/04/2007

วันหมดอายุ: 31/12/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 30/03/2010

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 163 หมู่ –

ซอย – ถนน ราชวงศ์

ตำบล จักรวรรดิ อำเภอ สัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105543007701

รหัสกิจกรรม: 22210

พื้นที่โรงงาน: 4340 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 4340 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด: