บริษัท เค.ยู.โนมูระ ไทย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท เค.ยู.โนมูระ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เค.ยู.โนมูระ ไทย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เค.ยู.โนมูระ ไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.52(4)-2/2547-นนล.

ประกอบกิจการ: ผลิตขอบยางสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ขอบยางกระจกในอาคาร แม่เหล็กเส้นใช้ในตู้เย็นและสายยาง (VINYL HOSE) แม่เหล็กชนิดอื่นๆ ผลิตและประกอบชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กโทรนิกส์ทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 265 หมู่ 4

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05204

จำพวก: 3

แรงม้า: 374.69 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 26/05/2009

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 265 หมู่ 4

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22199

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เค.ยู.โนมูระ ไทย จำกัด: