บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.65-1/2551-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตคาร์บูเรเตอร์และชิ้นส่วนยานยนต์ พื้นที่จอดรถ และพื้นที่สันทนาการ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 299 หมู่ 13

ซอย  ถนน 

ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06500

จำพวก: 3

แรงม้า: 1687 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 568 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 28/10/2012

วันหมดอายุ: 31/12/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 12/07/2012

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 299 หมู่ 13

ซอย  ถนน 

ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28110

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 26069 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด: